Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa dróg w m. Grotów i Trzebicz Nowy

lubuskie, Drezdenko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540185332-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-530 Drezdenko
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
095 7638027; 7620202
Email
inwestycje@drezdenko.pl
Strona www
www.bip.drezdenko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540185332-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.
Drezdenko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591919-N-2019
Data: 2019-08-31
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 00053000575110, ul. ul. Warszawska  1, 66-530  Drezdenko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 7638027; 7620202, e-mail inwestycje@drezdenko.pl, faks 095 7620220.
Adres strony internetowej (url): www.bip.drezdenko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr:2
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2019-12-31 data zakończenia:
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2019-12-31

 
drukuj ogłoszenie