Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2908L Bononia ? Wola Radzięcka wraz z dojazdami w m. Wólka Abramowska od km 1+655 do 2+255.

lubelskie, Biłgoraj

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540184590-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
23-400 Biłgoraj
Ulica
gen. Sikorskiego
Nr telefonu
846 867 079
Email
sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl, izp.marek@zdpbilgoraj.home.pl
Strona www
www.zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540184590-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.
Biłgoraj:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591089-N-2019
Data: 29/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 95037162000000, ul. gen. Sikorskiego  3, 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 867 079, e-mail sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl, izp.marek@zdpbilgoraj.home.pl, faks 846 881 820.
Adres strony internetowej (url): www.zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-10, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-11, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: