Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 Przemyślu

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540186372-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Pl. Dominikański
Nr telefonu
016 6785054 w. 14
Email
starostwo@powiat.przemysl.pl
Strona www
www.powiat.przemysl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540186372-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 590715-N-2019
Data: 29/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65090325600000, ul. Pl. Dominikański  3, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6785054 w. 14, e-mail starostwo@powiat.przemysl.pl, faks 166 782 760.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.przemysl.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Inny sposób: Adres: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego Starostwo Powiatowe w Przemyślu Plac Dominikański 3, pok. Nr 60 I p. oraz oznakować w następujący sposób: Oferta na : Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 Przemyślu. ZP-19-75 Nie otwierać przed dniem. 06.09.2019 godz. 09.00".
W ogłoszeniu powinno być: Inny sposób: Adres: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego Starostwo Powiatowe w Przemyślu Plac Dominikański 3, pok. Nr 60 I p. oraz oznakować w następujący sposób: Oferta na : Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 Przemyślu. ZP-19-75 Nie otwierać przed dniem. 10.09.2019 godz. 09.00".

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-06, godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-10, godzina: 08:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: