Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej w Kobyłce wraz z odprowadzeniem wód do rowu A

mazowieckie, Kobyłka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540187414-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-230 Kobyłka
Ulica
Wołomińska
Nr telefonu
22 760 70 08
Email
urzad@kobylka.pl
Strona www
https://www.kobylka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540187414-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Kobyłka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589489-N-2019
Data: 24/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka, Krajowy numer identyfikacyjny 13269663000000, ul. Wołomińska  1, 05-230  Kobyłka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 760 70 08, e-mail urzad@kobylka.pl, faks 22 760 70 55.
Adres strony internetowej (url): https://www.kobylka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-09-11, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-09-16, godzina: 13:00,

 
drukuj ogłoszenie