Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu do pracowni samochodowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu "Wzrost potencjału edukacyjnego 3...

lubelskie, Biłgoraj

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540187229-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
23-400 Biłgoraj
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
84 6882000, 6882006
Email
zamowienia@bilgorajski.pl
Strona www
www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540187229-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Biłgoraj:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 590611-N-2019
Data: 29/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 95036901400000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  94, 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6882000, 6882006, e-mail zamowienia@bilgorajski.pl, faks 846882009.
Adres strony internetowej (url): www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2019-09-09, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2019-09-11, godzina 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: