Ogłoszenie

KUJAWSKA SM ogłasza III przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MYCIA I DEZYNFEKCJI POJEMNIKÓW NA ODPADY STAŁE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157131
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
Kopernika 7

Szczegóły


 


KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Inowrocławiu,
88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7


ogłasza III przetarg nieograniczony na


ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MYCIA I DEZYNFEKCJI POJEMNIKÓW NA ODPADY STAŁE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WIATACH ŚMIETNIKOWYCH KUJAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU NA OKRES 1 ROKU


1. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE), w terminie do 24.09.2019 r. do godziny 09.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową.
2. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 24.09.2019 r. o godz. 09.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze.
3. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 26.09.2019 r. o godz. 09.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni : www.ksmino.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać na w/wym. stronie internetowej Spółdzielni.

 

 

drukuj ogłoszenie