Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Dostawa ambulansu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...

lubuskie, Nowa Sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540189192-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
67-100 Nowa Sól
Ulica
Chałubińskiego
Nr telefonu
(68)3882285
Email
a.flis@szpital-nowasol.pl
Strona www
www.szpital-nowasol.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540189192-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Nowa Sól:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594495-N-2019
Data: 2019-09-06
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
WS SPZOZ , Krajowy numer identyfikacyjny 97077473300000, ul. Chałubińskiego   7, 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (68)3882285, e-mail a.flis@szpital-nowasol.pl, faks (68)3871281.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowasol.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-16 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-18 godzina 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: