Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540188227-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
022 70 17 654, 70 17 655
Email
rzp@piaseczno.eu
Strona www
www.piaseczno.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540188227-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Piaseczno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589097-N-2019
Data: 23/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Krajowy numer identyfikacyjny 15891289000000, ul. ul. Kościuszki  5, 05-500  Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, e-mail rzp@piaseczno.eu, faks 022 70 17 692.
Adres strony internetowej (url): www.piaseczno.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-17, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: