Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

pomorskie, Kwidzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540189852-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-500 Kwidzyn
Ulica
ul. Sportowa
Nr telefonu
055 2793866, 2611395
Email
kcsir@ckj.edu.pl
Strona www
www.kcsir.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540189852-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Kwidzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510189868-N-2019
Data: 10/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 17027294000000, ul. ul. Sportowa  6, 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 2793866, 2611395, e-mail kcsir@ckj.edu.pl, faks 552 793 866.
Adres strony internetowej (url): www.kcsir.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty/wartość umowy: 137500 Oferta z najniższą ceną/kosztem: 137500 Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 137500 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1691250 Oferta z najniższą ceną/kosztem: 169125 Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 169125 Waluta: PLN

 
drukuj ogłoszenie