Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego polegająca na utwardzeniu istniejącej nawierzchni, na potrzeby ścieżki rowerowej w Leśnictwie Drążki

wielkopolskie, CHODZIEŻ

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540191634-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-800 CHODZIEŻ
Ulica
Podanin
Nr telefonu
0672829897
Email
bartosz.rot@pila.lasy.gov.pl
Strona www
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540191634-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
CHODZIEŻ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 590381-N-2019
Data: 2019-08-27
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nadleśnictwo Podanin, Krajowy numer identyfikacyjny 57006446400000, ul. Podanin  65, 64-800  CHODZIEŻ, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0672829897, e-mail bartosz.rot@pila.lasy.gov.pl, faks 0672810785.
Adres strony internetowej (url): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-12, godzina: 09:15,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-19, godzina: 09:15,

 
drukuj ogłoszenie