Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa kontenerowych kotłowni gazowych

pomorskie, Somonino

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540191304-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-314 Somonino
Ulica
ul. Ceynowy
Nr telefonu
586 841 121
Email
zamowieniapubliczne@somonino.pl
Strona www
bip.somonino.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540191304-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Somonino:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592522-N-2019
Data: 03/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Somonino, Krajowy numer identyfikacyjny 54507600000000, ul. ul. Ceynowy  , 83-314  Somonino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 841 121, e-mail zamowieniapubliczne@somonino.pl, faks 586 841 144.
Adres strony internetowej (url): bip.somonino.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Budowa kontenerowych kotłowni gazowych
W ogłoszeniu powinno być: Budowa kotłowni gazowych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: : Zamówienie obejmuje budowę kontenerowej kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie oraz przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie w systemie - zaprojektuj i wybuduj Część 1 - Budowa kontenerowej kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie" Część 2 - Budowa kontenerowej kotłowni gazowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie"
W ogłoszeniu powinno być: : Zamówienie obejmuje budowę kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie oraz przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie w systemie - zaprojektuj i wybuduj Część 1 - Budowa kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie" Część 2 - Budowa kotłowni gazowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5 - lit.c)
W ogłoszeniu jest: c) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: c) gdy niemożliwe będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia

 
drukuj ogłoszenie