Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

ZP/84/2019 Remont części pomieszczeń IIIp. Budynku Rektoratu

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540190765-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-210 Gdańsk
Ulica
ul. M. Skłodowskiej-Curie
Nr telefonu
(058) 349 12 23
Email
zp@gumed.edu.pl
Strona www
www.gumed.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540190765-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589864-N-2019
Data: 26/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdański Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 28862700000000, ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie  , 80-210  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 349 12 23, e-mail zp@gumed.edu.pl, faks (058) 349 12 24.
Adres strony internetowej (url): www.gumed.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-13, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody:- Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-16, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie Wskazać powody:- Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:polski

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: