Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa ubezpieczenia mienia i OC Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

lubelskie, Biłgoraj

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540191762-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
23-400 Biłgoraj
Ulica
Łąkowa
Nr telefonu
084 6881852
Email
agadaj@pgk.bilgoraj.pl
Strona www
http://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/1/strona-startowa.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540191762-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Biłgoraj:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593161-N-2019
Data: 04/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 95031744800000, ul. Łąkowa  13, 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6881852, e-mail agadaj@pgk.bilgoraj.pl, faks 846 881 847.
Adres strony internetowej (url): http://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/1/strona-startowa.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-12, godzina : 13:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-17, godzina : 13:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: