Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów w Łodzi ogłasza konkurs ofert na dostawę i wymianę 60 dźwigów osobowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33949620
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TEOFILÓW

SzczegółyOGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT NA WYMIANĘ DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ogłasza konkurs ofert na dostawę i wymianę 60 dźwigów osobowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
wpłacenie wskazanego wadium,
złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium w zamkniętej kopercie.
2. Oferty można składać w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 w sekretariacie pokój nr 30. Podczas składania oferty należy okazać oryginał dowodu wpłaty wadium.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2019 r. o godz. 14:30.
4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w "Specyfikacji warunków zamówienia".
5. Oferty niespełniające ww. wymogów nie będą rozpatrywane.
6. Wybór wykonawcy, bez udziału zainteresowanego, nastąpi w terminie do dnia 29.10. 2019 r.
7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub jego odwołania bez podania przyczyn.
UWAGA: Specyfikację warunków zamówienia i dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni
w pok. nr 14, tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl
33949620
drukuj ogłoszenie