Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540193888-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Michała Grażyńskiego
Nr telefonu
33 472 60 10
Email
mzd@mzd.bielsko.pl
Strona www
www.mzd.bielsko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540193888-N-2019 z dnia 13-09-2019 r.
Bielsko-Biała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588654-N-2019
Data: 22/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 70493318000000, ul. ul. Michała Grażyńskiego  10, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 472 60 10, e-mail mzd@mzd.bielsko.pl, faks 33 497 96 35.
Adres strony internetowej (url): www.mzd.bielsko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-19, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: 2019-09-25, godzina: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem pkt. 2. 2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 50 dni o dnia zawarcia umowy wykonać roboty o wartości minimum 750 000 zł brutto. W przypadku pozyskania przez Zamawiającego w 2019 roku dodatkowych środków finansowych, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót o wartości większej niż 750 000 zł brutto, w zakresie i terminie ustalonym z Zamawiającym.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 2. Zamawiający przewiduje, ż umowa na wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta do 31.10.2019 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest w 2019 roku wykonać roboty o wartości 750 000 zł brutto. Powyższa wartość robót może zostać ograniczona w przypadku przedłużenia się terminu, o którym mowa w pkt. 2. lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót. Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć ciągłe opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury poniżej 5° C. Opisany warunek musi wystąpić w ciągu kolejnych 3 dni kalendarzowych. W przypadku pozyskania przez Zamawiającego w 2019 roku dodatkowych środków finansowych, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót o wartości większej niż 750 000 zł brutto, w zakresie i terminie ustalonym z Zamawiającym.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: