Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa drogi gminnej Nr 113477L ETAP II na odcinku 2.458,63 mb w m. Niezdów"

, Opole Lubelskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540193531-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Lubelska
Nr telefonu
81 827 72 01
Email
sekretariat@opolelubelskie.pl
Strona www
http://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540193531-N-2019 z dnia 13-09-2019 r.
Opole Lubelskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597328-N-2019
Data: 13/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Opole Lubelskie, Krajowy numer identyfikacyjny 43102002600000, ul. ul. Lubelska  4, 24-300  Opole Lubelskie, woj. brak, państwo Polska, tel. 81 827 72 01, e-mail sekretariat@opolelubelskie.pl, faks 81 827 72 00.
Adres strony internetowej (url): http://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
W ogłoszeniu jest: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113477L ETAP II na odcinku 2.458,63 mb w m. Niezdów"
W ogłoszeniu powinno być: "Przebudowa drogi gminnej Nr 113477L ETAP II na odcinku 2.458,63 mb w m. Niezdów" (realizowana w ramach zadania pn.: " Przebudowa dróg gminnych Nr 108676L stanowiącej ul. Dolną w Opolu Lubelskim na odcinku 448 mb i drogi gm. Nr 113477L ETAP II na odcinku 2.458,63 mb w m. Niezdów")

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: