Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymiana kanalizacji zewnętrznej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540193339-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Karola Miarki
Nr telefonu
334 995 600
Email
katarzyna_suchy@bielsko.biala.pl
Strona www
www.mops.bielsko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540193339-N-2019 z dnia 13-09-2019 r.
Bielsko-Biała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592743-N-2019
Data: 03/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 70810575000000, ul. ul. Karola Miarki  11, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 334 995 600, e-mail katarzyna_suchy@bielsko.biala.pl, faks 334 995 652.
Adres strony internetowej (url): www.mops.bielsko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1.2.8. wykonanie podsypki i obsypki piaskiem przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
W ogłoszeniu powinno być: 1.2.8. wykonanie podsypki i obsypki piaskiem przewodów kanalizacyjnych

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: