Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zaprojektowanie i wykonanie systemu łączności alarmowej na autostradzie

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540197426-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-950 Bydgoszcz
Ulica
ul. Fordońska
Nr telefonu
523 234 500,32
Email
Zamowienia_BYD@gddkia.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540197426-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593682-N-2019
Data: 05/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 17511575000360, ul. ul. Fordońska  6, 85-950  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 234 500,32, e-mail Zamowienia_BYD@gddkia.gov.pl, faks 52 3234504, 3234574.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Warunki udziału w postępowaniu. Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków:a) Wykonawcy: Wiedza i doświadczenie Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 zadania polegającego na wykonaniu systemu łączności alarmowej, w ramach którego zainstalowano min. 60 kolumn alarmowych (Master lub Slave).
W ogłoszeniu powinno być: Warunki udziału w postępowaniu. Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków:a) Wykonawcy: Wiedza i doświadczenie Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 zadania polegającego na wykonaniu systemu łączności alarmowej, w ramach którego zainstalowano min. 50 kolumn alarmowych (Master lub Slave).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2019-09-20, godzina: 09:30.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2019-10-04, godzina: 09:30.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: