Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach w ramach RPO WM na lata 2014 ? 2020. Oś. 5 Ochrona Środowiska. Działanie 5.3 Ochrona zasobów...

małopolskie, Proszowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540196838-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-100 Proszowice
Ulica
3 Maja
Nr telefonu
12 386 10 05
Email
inwestycje@proszowice.pl
Strona www
www.proszowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540196838-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.
Proszowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593620-N-2019
Data: 05/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Proszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155603300000, ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 10 05, e-mail inwestycje@proszowice.pl, faks 12 386 15 55 .
Adres strony internetowej (url): www.proszowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.proszowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-20, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: