Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540196746-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-915 Bydgoszcz
Ulica
Podchorążych
Nr telefonu
261 413 876/261 414 285
Email
rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540196746-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 590818- N -2019
Data: 28/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 09057078200000, ul. Podchorążych  33, 85-915  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 413 876/261 414 285, e-mail rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 20.09.2019 r.
W ogłoszeniu powinno być: 27.09.2019 r.

 
drukuj ogłoszenie