Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obiektów Zbiornika Wodnego Klimkówka

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540198323-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-103 Rzeszów
Ulica
Hanasiewicza
Nr telefonu
+48 (17) 853 74 00
Email
rzeszow@wody.gov.pl
Strona www
https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540198323-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594676-N-2019
Data: 08/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Hanasiewicza  17B, 35-103  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 (17) 853 74 00, e-mail rzeszow@wody.gov.pl, faks +48 (17) 853 64 21.
Adres strony internetowej (url): https://wodypolskie.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-23, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: