Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu

małopolskie, Proszowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540201903-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-100 Proszowice
Ulica
ul. 3 Maja
Nr telefonu
123 861 846
Email
sekretarz@proszowice.upow.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540201903-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.
Proszowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598760-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Proszowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 35155449400000, ul. ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 861 846, e-mail sekretarz@proszowice.upow.gov.pl, faks 123 862 933.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 08:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 08:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: