Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Arkońska 4 oraz lokalizacji A....

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203187-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-455 Szczecin
Ulica
Arkońska
Nr telefonu
91 813 90 21
Email
przetargi@spwsz.szczecin.pl
Strona www
www.spwsz.szczecin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203187-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599361-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 29027400000000, ul. Arkońska  4, 71-455  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 813 90 21, e-mail przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079.
Adres strony internetowej (url): www.spwsz.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: