Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont Hali Sportowej w Raciążu

mazowieckie, Raciąż

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203166-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-140 Raciąż
Ulica
pl. A. Mickiewicza
Nr telefonu
236 791 163
Email
sekretariat@miastoraciaz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203166-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Raciąż:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594061-N-2019
Data: 11/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Raciążu, Krajowy numer identyfikacyjny 52851100000000, ul. pl. A. Mickiewicza  17, 09-140  Raciąż, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 791 163, e-mail sekretariat@miastoraciaz.pl, faks 236 791 865.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data : 2019-09-26, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data : 2019-09-30 godzina 10.00 Działając na podstawie art.38 ust.4 Ustawy PZP (Dz.U. 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) Zamiawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wprowadzono zmiany w SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: 2019-11-26
W ogłoszeniu powinno być: 2019-12-30

 
drukuj ogłoszenie