Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203159-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-502 Warszawa
Ulica
ul. Bracka
Nr telefonu
0-22 5092222; 0601318047
Email
przetargi@pap.pl
Strona www
www.pap.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203159-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597618-N-2019
Data: 15/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polska Agencja Prasowa S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 01289043800000, ul. ul. Bracka  6/8, 00-502  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 5092222; 0601318047, e-mail przetargi@pap.pl, faks 5092428.
Adres strony internetowej (url): www.pap.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-30, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-03, godzina: 12:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: IV.6.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin otwarcia ofert: Data: 2019-10-03, godzina: 12:15

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: