Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203158-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
ul. Medyczna
Nr telefonu
024 3646105, 3646330
Email
i.sadowska@wszplock.pl
Strona www
www.wszplock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203158-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Płock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592307-N-2019
Data: 02/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Zespolony, Krajowy numer identyfikacyjny 65007000000000, ul. ul. Medyczna  19, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 3646105, 3646330, e-mail i.sadowska@wszplock.pl, faks 243 646 101,36.
Adres strony internetowej (url): www.wszplock.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 09:00

 
drukuj ogłoszenie