Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203138-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-777 Warszawa
Ulica
al. Komisji Edukacji Narodowej
Nr telefonu
22 443 71 01
Email
zam_publ@ursynow.pl
Strona www
www.ursynow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203138-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597285-N-2019
Data: 13/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259640000000, ul. al. Komisji Edukacji Narodowej  61, 02-777  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 71 01, e-mail zam_publ@ursynow.pl, faks 22 443 71 02.
Adres strony internetowej (url): www.ursynow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 12:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 r. o godz. 13 : 00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 543 - V piętro.
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2019 r. o godz. 13 : 00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 543 - V piętro.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: