Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej ? tokarki sterowanej numerycznie CNC w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w...

lubuskie, Zielona Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203124-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
65-424 Zielona Góra
Ulica
ul. Podgórna
Nr telefonu
0684564100,4564406 do 08
Email
zamowienia@um.zielona-gora.pl
Strona www
zielonagora.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203124-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Zielona Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597388-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 65423300000000, ul. ul. Podgórna  22, 65-424  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0684564100,4564406 do 08, e-mail zamowienia@um.zielona-gora.pl, faks 068 4564155, 4564455.
Adres strony internetowej (url): zielonagora.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.8)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2019-12-06
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: dniach: 120

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.9)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: do 6 grudnia 2019 r, nie wcześniej niż od 18 listopada 2019 r.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-03, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie