Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

śląskie, Pawłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203122-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-250 Pawłowice
Ulica
ul. Zjednoczenia
Nr telefonu
324 756 320
Email
przetargi@pawlowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203122-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Pawłowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598057-N-2019
Data: 16/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Pawłowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54276400000000, ul. ul. Zjednoczenia  60, 43-250  Pawłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 756 320, e-mail przetargi@pawlowice.pl, faks 324 756 301.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie