Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO LECH SP. Z O.O. (Z WYŁĄCZENIEM LOKALIZACJI...

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203104-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-110 Białystok
Ulica
ul. Kombatantów
Nr telefonu
856 539 800
Email
biuro@lech.net.pl
Strona www
http://bip.lech.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203104-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595666-N-2019
Data: 11/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 50001472000000, ul. ul. Kombatantów  4, 15-110  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 539 800, e-mail biuro@lech.net.pl, faks 856 539 800.
Adres strony internetowej (url): http://bip.lech.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 01-10-2019 r. godz. 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 03-10-2019 r. godz. 11:00

 
drukuj ogłoszenie