Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej

łódzkie, Moszczenica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203096-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-310 Moszczenica
Ulica
ul. Kosowska
Nr telefonu
446 169 570
Email
Tomasz.Mikulski@moszczenica.pl
Strona www
www.moszczenica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203096-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Moszczenica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596899-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Moszczenica, Krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska  1, 97-310  Moszczenica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz.Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.
Adres strony internetowej (url): www.moszczenica.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 13:00

 
drukuj ogłoszenie