Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203082-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-719 Olsztyn
Ulica
ul. Oczapowskiego
Nr telefonu
895 233 420
Email
jasma@uwm.edu.pl
Strona www
http://www.uwm.edu.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203082-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581747-N-2019
Data: 02/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51088420500010, ul. ul. Oczapowskiego  2, 10-719  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 233 420, e-mail jasma@uwm.edu.pl, faks (089) 5233278.
Adres strony internetowej (url): http://www.uwm.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-20, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik
Punkt: Część nr 26
W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 20.12.2019 r.

 
drukuj ogłoszenie