Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

łódzkie, Poddębice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203076-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
99-200 Poddębice
Ulica
ul. Łęczycka
Nr telefonu
43 678 78 00
Email
zamowienia_publiczne@poddebicki.pl
Strona www
www.poddebicki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203076-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Poddębice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560202343-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, Krajowy numer identyfikacyjny 73093482600000, ul. ul. Łęczycka  16, 99-200  Poddębice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 678 78 00, e-mail zamowienia_publiczne@poddebicki.pl, faks 436 782 701.
Adres strony internetowej (url): www.poddebicki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Numer:596908-N-2019 Data: 19/09/2019
W ogłoszeniu powinno być: Numer:596908-N-2019 Data: 12/09/2019

 
drukuj ogłoszenie