Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg niograniczony PN/14DzOL/05/2019 na dzierżawę aparatów do badań laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników do Szpitala Solec Sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203058-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-382 Warszawa
Ulica
ul. Solec
Nr telefonu
22 250 62 48
Email
zp@cmsolec.pl
Strona www
www.cmsolec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203058-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599120-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Solec Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14262895500000, ul. ul. Solec  93, 00-382  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 250 62 48, e-mail zp@cmsolec.pl, faks 22 250 61 99.
Adres strony internetowej (url): www.cmsolec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: