Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu

łódzkie, Sieradz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203039-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
98-200 Sieradz
Ulica
Plac Wojewódzki
Nr telefonu
43 827 18 61
Email
pzdsieradz@op.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203039-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Sieradz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597376-N-2019
Data: 16/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, Krajowy numer identyfikacyjny 73093855700000, ul. Plac Wojewódzki  3, 98-200  Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 827 18 61, e-mail pzdsieradz@op.pl, faks 43 827 18 62.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 2019-10-01 godzina 09:50
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 2019-10-04, godzina 09:50

 
drukuj ogłoszenie