Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa obłożeń dla SP ZZOZ w Kozienicach

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203034-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Al.Wł. Sikorskiego
Nr telefonu
48 679 72 00
Email
zp@szpitalkozienice.pl
Strona www
www.szpitalkozienice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203034-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Kozienice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599776-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Krajowy numer identyfikacyjny 67014645000000, ul. Al.Wł. Sikorskiego  10, 26-900  Kozienice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 679 72 00, e-mail zp@szpitalkozienice.pl, faks 48 679 59 30.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalkozienice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2019-09-27, godzina : 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2019-09-30, godzina : 11:00

 
drukuj ogłoszenie