Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

lubelskie, Zamość

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540203016-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-400 Zamość
Ulica
Krucza
Nr telefonu
84 638 12 43
Email
zz@pgk.zamosc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540203016-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Zamość:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598914-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny 95024240800000, ul. Krucza  10, 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 638 12 43, e-mail zz@pgk.zamosc.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni wymagany warunek jeżeli posiadania numeru rejestrowy BDO (Baza Danych Odpadowych) na transport oraz przedstawi kserokopię dokumentu uprawniającego do transportu odpadów co najmniej o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 19 12 04, 19 12 07 i 19 12 08
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni wymagany warunek jeżeli posiada numeru rejestrowy BDO (Baza Danych Odpadowych) na transport odpadów co najmniej o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 19 12 04, 19 12 07 i 19 12 08

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: