Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowo-osobowego w tym demontaż istniejącego dźwigu w siedzibie Zamawiającego.

dolnośląskie, Jelenia Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202999-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-506 Jelenia Góra
Ulica
ul. Ogińskiego
Nr telefonu
757 537 286
Email
przetargi1@spzoz.jgora.pl
Strona www
www.spzoz.jgora.pl (e-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl)

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202999-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Jelenia Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594186-N-2019
Data: 16/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 29364000000000, ul. ul. Ogińskiego  6, 58-506  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 537 286, e-mail przetargi1@spzoz.jgora.pl, faks 757 543 883.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz.jgora.pl (e-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl)
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 105
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 133

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. o godz. 11:00 w WCSKJ w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Sali Konferencyjnej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 4.10.2019 r. o godz. 11:00 w WCSKJ w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Sali Konferencyjnej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

 
drukuj ogłoszenie