Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymiana wykładzin w filii Przychodni Lecznicza przy ul. Zarzewskiej 56 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202987-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
93-113 Łódź
Ulica
ul. Milionowa
Nr telefonu
426 761 790
Email
przetargi@jonscher.pl
Strona www
htp://bip.jpnscher.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202987-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597475-N-2019
Data: 13/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47223718500000, ul. ul. Milionowa  14, 93-113  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 761 790, e-mail przetargi@jonscher.pl, faks 426 761 785.
Adres strony internetowej (url): htp://bip.jpnscher.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: