Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu ? etap II

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202978-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-831 Poznań
Ulica
Plac Wiosny Ludów
Nr telefonu
618842010
Email
zamowienia.publiczne@pozim.pl
Strona www
www.pim.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202978-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596604-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30268953900000, ul. Plac Wiosny Ludów  2, 61-831  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010, e-mail zamowienia.publiczne@pozim.pl, faks 618666004.
Adres strony internetowej (url): www.pim.poznan.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 11:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 11:45

 
drukuj ogłoszenie