Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202964-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-736 Kielce
Ulica
ul. Grunwaldzka
Nr telefonu
+48413671339
Email
zamowienia@wszzkielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202964-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596862-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Zespolony, Krajowy numer identyfikacyjny 00028978500000, ul. ul. Grunwaldzka  45, 25-736  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413671339, e-mail zamowienia@wszzkielce.pl, faks +413660014.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: