Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostawa komputerów oraz drukarek dla biur senatorskich

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202932-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-902 Warszawa
Ulica
Wiejska
Nr telefonu
+48226949035
Email
bpko@senat.gov.pl
Strona www
www.senat.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202932-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598220-N-2019
Data: 17/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Kancelaria Senatu, Krajowy numer identyfikacyjny 00139380011000, ul. Wiejska  6/8, 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48226949035, e-mail bpko@senat.gov.pl, faks +48226949213.
Adres strony internetowej (url): www.senat.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.2)
W ogłoszeniu jest: 5) wydruk ze strony www. certyfikatu TCO dla komputera (pkt 1.2. poz. 17.4. specyfikacji komputerów;
W ogłoszeniu powinno być: usunięto pkt 5).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), w terminie do 27 września 2019 r., do godz. 12:00.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), w terminie do 30 września 2019 r., do godz. 14:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Cena oferty - 60,00 Certyfikat Microsoft WHCL - 20,00 Port HDMI - 10,00 Termin dostawy - 5,00 Zasilacz - 3,00 Czytnik kart SD - 2,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Cena oferty - 60,00 Certyfikat Microsoft WHCL - 10,00 Certyfikat TCO - 10,00 Port HDMI - 10,00 Termin dostawy - 5,00 Zasilacz - 3,00 Czytnik kart SD - 2,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-30, godzina 14:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: