Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa samochodów dostawczych w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego"

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202919-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-338 Gdynia
Ulica
ul. Chrzanowskiego
Nr telefonu
(58) 355 33 33
Email
zam_pub@umgdy.gov.pl
Strona www
www.umgdy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202919-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598703-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 14500001111000, ul. ul. Chrzanowskiego  10, 81-338  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58) 355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.
Adres strony internetowej (url): www.umgdy.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 09:30.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 09:30.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. 39, w dniu 30.09.2019 r., o godzinie 10:00. Otwarcie ofert jest jawne.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. 39, w dniu 02.10.2019 r., o godzinie 10:00. Otwarcie ofert jest jawne.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: