Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202899-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
78-100 Kołobrzeg
Ulica
ul. Łopuskiego
Nr telefonu
943 530 262
Email
Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl
Strona www
www.szpital.kolobrzeg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202899-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Kołobrzeg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510202984-N-2019
Data: 25/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 31149600000000, ul. ul. Łopuskiego  , 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 530 262, e-mail Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl, faks 943 554 408.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.kolobrzeg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Część Nr 3: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Część Nr 3: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Część Nr 4: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Część Nr 4: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: