Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa materiałów budowlanych i stolarskich

warmińsko-mazurskie, Szczytno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202869-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
12-100 Szczytno
Ulica
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
Nr telefonu
896 215 281
Email
zzp@wspol.edu.pl
Strona www
http://www.wspol.edu.pl/zamowienia

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202869-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Szczytno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599070-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Krajowy numer identyfikacyjny 51033874400000, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego  111, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 215 281, e-mail zzp@wspol.edu.pl, faks 896 215 354.
Adres strony internetowej (url): http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-02, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie