Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Grabowej 5/40 i Ugory 24/10 w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202842-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-011 Bydgoszcz
Ulica
ul. Śniadeckich
Nr telefonu
523 481 600
Email
zamowieniapubliczne@adm.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202842-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510194897-N-2019
Data: 16-09-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 90458507000000, ul. ul. Śniadeckich  1, 85-011  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 481 600, e-mail zamowieniapubliczne@adm.com.pl, faks 523 481 607.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: CZĘŚĆ NR 1, PKT 1
W ogłoszeniu jest: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 03/09/2019
W ogłoszeniu powinno być: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 06/09/2019

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: CZĘŚĆ NR 1, PKT 2
W ogłoszeniu jest: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 03/09/2019
W ogłoszeniu powinno być: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 06/09/2019

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: