Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg powiatowych oraz spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej

mazowieckie, Przasnysz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202840-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
06-300 Przasnysz
Ulica
ul. Gdańska
Nr telefonu
029 752-27-28
Email
sekretariat@pzd-przasnysz.pl
Strona www
www.bip.powiat-przasnysz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202840-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Przasnysz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593988-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 55067104000000, ul. ul. Gdańska  4, 06-300  Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 752-27-28, e-mail sekretariat@pzd-przasnysz.pl, faks 029 752-27-28.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat-przasnysz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-07, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, sala konferencyjna - I piętro: w dniu 07.10.2019 r. o godzinie 10:15

 
drukuj ogłoszenie