Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej nr 810749P ? budowa ścieżki pieszo ? rowerowej na odcinku od ul. Rawickiej do WSSE

wielkopolskie, Rawicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202828-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-900 Rawicz
Ulica
ul. Piłsudskiego
Nr telefonu
65 5465400
Email
umg@rawicz.pl
Strona www
www.rawicz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202828-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Rawicz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595038-N-2019
Data: 09/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Piłsudskiego  21, 63-900  Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.
Adres strony internetowej (url): www.rawicz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 11:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 11:00.

 
drukuj ogłoszenie