Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

łódzkie, Piotrków Trybunalski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202826-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Rakowska
Nr telefonu
446 480 300
Email
sekretariat@szpital-piotrkow.pl
Strona www
https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html; http://www.szpital-piotrkow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202826-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Piotrków Trybunalski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599009-N-2019
Data: 18/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, Krajowy numer identyfikacyjny 63694000000000, ul. Rakowska  15, 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 480 300, e-mail sekretariat@szpital-piotrkow.pl, faks 446 480 321.
Adres strony internetowej (url): https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html; http://www.szpital-piotrkow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 09:45.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 09:45.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: