Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SVA/NDM/4620-16/2019: Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w garnizonie Orzysz ?...

mazowieckie, Nowy Dwór Mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540202802-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Ignacego Paderewskiego
Nr telefonu
22 101 21 00 do 03
Email
zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl
Strona www
www.amwsinevia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540202802-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Nowy Dwór Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586588-N-2019
Data: 14/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
AMW SINEVIA Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego  6, 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, e-mail zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl, faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (url): www.amwsinevia.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-08, godzina: 12:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: